ABOUT USโรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา (APILS)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยปณิธานว่าจะต้องช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ภายใต้ประสบการณ์ของคนไทยที่เข้าใจปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ และการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ Apils มุ่งหวังให้เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษ ถึงระดับที่สามารถต่อยอดความรู้ความสามารถได้เทียบเท่าเจ้าของภาษาก่อนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อุดมการณ์ (Ideology)

เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ที่เมืองไทย เมื่อจะไปต่างประเทศก็มีความพร้อมแล้ว ที่จะเรียนรู้ศาสตร์สาขาที่มุ่งหวังและพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชาติไทย”

 

more about us 

Our Advantages

Trusted by satisfied students,
we are firmly determined to develop and improve Thai children’s English proficiency
Check out our courses and features included.
Our Courses

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ

ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM (E.P.D.P.)

มุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ได้อย่างมีหลักการในขั้นพื้นฐาน

และสามารถสะกดคำด้วยการสัมพันธ์เสียงกับตัวอักษร เข้าใจและใช้คำศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ ทักษะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT IELTS

View More

โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM (E.P.D.P.)
 
โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ (INTENSIVE LISTENING AND SPEAKING PROGRAM) I.L.S.P.

โปรแกรมอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น กับครูต่างชาติ

INTENSIVE LISTENING AND SPEAKING PROGRAM (I.L.S.P.)

โปรแกรมนี้จัดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียน Apils ที่เรียนในหลักสูตร E.P.D.P.อยู่แล้ว แต่ท่านยังต้องการเสริมความสามารถด้านการฟังพูดของลูกน้อยให้คล่องมากขึ้น

เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต

View More

 
 

โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง

ACCENT DEVELOPMENT PROGRAM (A.D.P.)

การฝึกให้เด็กไทยฝึกการเปล่งเสียงให้ใกล้เคียง กับเจ้าของภาษา

เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่เป็นสากล และเมื่อเด็กเปลี่ยนเสียงได้ ปัญหาการฟังก็ลดลงไป ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้น เด็กๆจะพูดด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับสูง ให้มีความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอย่างเป็นระบบ มีสำเนียงภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คุ้นชินกับการฟัง และพูดกับครูเจ้าของภาษาและครูต่างชาติ ทั้ง อ่าน เขียน ฟัง พูดจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

View More

โปรแกรมการพัฒนาสำเนียง  ACCENT DEVELOPMENT PROGRAM (A.D.P.)


Our Teachers

 

 

Project Image

Teacher name

Lorem ipsum dolor sit amet, conscing elit.

Project Image

Teacher name

consectetur adipiscing elit.

Project Image

Teacher name

ipsum dolor sit amet, piscing elit.

Project Image

Teacher name

dolor sit amet, adipiscing elit.

Project Image

Teacher name

dolor sit amet, adipiscing elit.

 


Our schools


โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 299 ซอยบางบอน 3 ซอย 5 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-806-6361
โทรสาร : 02-445-5116
มือถือ : 086-320-3374

พิกัด : https://goo.gl/maps/48fTfDcUwXEQS9Fb7


โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนาเพชรเกษม

ที่อยู่ : 1011 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-806-0573
โทรสาร : 02-806-0574
มือถือ : 086-375-3940

พิกัด : พิกัด : https://goo.gl/maps/nLoaPztCj3dXSjke9


โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา บางบอน 3

ติดต่อเรา

โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา สมุทรสาคร
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา สมุทรสาคร

ติดต่อเรา

โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภานครินทร์
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภานครินทร์

ติดต่อเรา

โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพุทธอาภา
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพุทธอาภา

ติดต่อเรา


our success stories


การฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จนกวาดรางวัลมาได้มากมายของ น้องนีโม่ ณัฐภัทร นาคอินทร์ A12 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)

 

ด.ช. ณัฐภัทร นาคอินทร์ (นีโม่)

ความมุ่งมั่นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่ความสําเร็จของน้องมายด์ เด็กหญิงภัทรวดี กีรติชาญเดชา C15 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)

 

ด.ญ. ภัทรวดี กีรติชาญเดชา (น้องมายด์)

เก่งเรียน เก่งกิจกรรม เก่งการบริหารเวลาของน้องหยก เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล D1 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)

 

ด.ญ. ทัศนพร อ่อนละมูล (น้องหยก)

Our Success Stories
 
 

Contact Us

CAPTCHA code